Legepladser

Legepladsen er en vigtig del af det pædagogiske læringsmiljø i danske institutioner. Legepladsen skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på samtidig med, at legepladsen er et samlingssted for børn og unge i lokalmiljøet – også efter lukketid.
Det er derfor vigtigt for Legebussen, at vi leverer udfordrende, sikre og miljøvenlige legesystemer, der kan modstå det danske klima samt vedvarende leg og ophold.

Hos Legebussen hjælper vi gerne vore kunder med, at skabe et læringsmiljø der understøtte, at alle børn oplever krops¬ og bevægelses¬glæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.
Vi har ligeledes valgt at fokusere på en bred vifte af aktivitetstilbud til at understøtte sansestimulering – også til personer med vidtgående fysiske- og/eller psykiske udfordringer.

I danske institutioner og dansk pædagogik, er udeliv noget værdifuldt – og noget vi er kendt for i hele verdenen. Hos Legebussen er vi derfor optaget af at understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler børns nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.